Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers a fi de millorar l'experiència de navegació. Si continua navegant estarà acceptant de manera expressa l'ús d'aquestes cookies. Pot obtenir més informació en la nostra pàginaÚs de Cookies

TARIFES DE LLUM

Els períodes d'horaris de la llum es caracteritzen per aplicar un preu diferent segons l'hora del dia. Per a les tarifes amb discriminació horària, l'electricitat té determinats trams horaris en els quals el consumidor pagarà més o menys pel seu subministrament elèctric. Aquesta discriminació està dividida en hores vall, pla, punta i supervall.

HORES
VALL

Les hores vall són aquelles en les quals generalment es fa un consum menor d'energia.

Aquestes hores vall solen esttar representades a les hores nocturnes, just quan a les llars s'utilitzen menys els electrodomèstics i es fa un consum menor del mateix.

HORES
PLA

Les hores pla són el període on es troba més del 50% del consum elèctric, sent el període intermedi a nivell de preu.

Aquestes hores pla solen estar presentades entre 10-12 hores diàries. És el període intermedi a nivell de preu en trobar-se entre les hores vall i hores punta.

HORES
PUNTA

Les hores punta són aquelles en les quals la majoria de la gent realitza un gran consum elèctric.

Aquestes hores punta solen estar representades a les hores diürnes, momet de més activitat energètica per part dels habitatges i on es fa un consum major per la utilització de diversos electrodomèstics.

HORES
SUPERVALL

Les hores supervall són les hores més econòmiques dins de les diferents tarifes de les comercialitzadores.

Estan compreses en les hores nocturnes, on és 

 

LLAR Hogar CONTRACTES AMB TARIFA D'ACCÉS 2.0A I 2.1A

Especialment pensat per a tots aquells consumidors particulars amb potències contractades inferiors a 10 KW. 

MÉS INFO
2.0A / 2.1A

Les tarifes d'accés amb DH, discriminació horària, es caracteritzen per aplicar un preu diferent segons l'hora del dia. També es distingeixen dos tipus de cicles segons l'època de l'any, horaris d'hivern i d'estiu.

VULL AQUESTA TARIFA
 

NEGOCIS Negocios CONTRACTES AMB TARIFA D'ACCÉS 2.0A I 2.1A

Dirigit a tots aquells consumidors amb potències contractades inferiors a 15 kW. 

MÉS INFO
2.0A / 2.1A

Les tarifes d'accés amb DH, discriminació horària, es caracteritzen per aplicar un preu diferent segons l'hora del dia. També es distingeixen dos tipus de cicles segons l'època de l'any, horaris d'hivern i d'estiu.

VULL AQUESTA TARIFA
 

NEGOCIS Negocios CONTRACTES AMB TARIFA D'ACCÉS 3.0A

Aquest bloc fa referència a tots aquells consumidors amb potències contractades de més de 15 kW de baixa tensió, amb tres períodes horaris.

MÉS INFO
3.0A

Com es pot observar a la taula, el període VALL comprèn 8 hores en horari nocturn. Aquest correspon al període més econòmic o nivell de preu. D'altra banda, el període PLA comprèn 12 hores diàries i és el període intermedi a nivell de preu. Finalment, el període PUNTA comprèn 4 hores amb un preu més elevat.

També es distingeixen dos tipus de cicles segons l'època de l'any, horaris d'hivern i d'estiu.

VULL AQUESTA TARIFA
 

EMPRESES Empresas CONTRACTES AMB TARIFA D'ACCÉS 3.1A

Aquest bloc fa referència a tots aquells consumidors amb potències contractades inferiors a 450 kW connectades a una xarxa de mitja-alta tensió, amb tres períodes horaris.

MÉS INFO
3.1A

Com es pot observar a la taula, el període VALL comprèn 8 hores. Ambdós compten amb el període intermedi a nivell de preu. Finalment, el període PUNTA comprèn 6 hores amb el preu més elevat.

També es distingeixen dos tipus de cicles segons l'època de l'any, horaris d'hivern i d'estiu.

VULL AQUESTA TARIFA